Werkwijze & Documentatie

Bedrijfsverklaring & Werkwijze

De Groot Faunabeheersing werkt volgens de Nederlandse wet- en regelgeving en volgens de wettelijke gebruiksvoorschriften die gelden voor de biociden die wij toepassen. De Groot Faunabeheersing conformeert zich aan het toepassen van de beginselen van IPM, in het bijzonder ten aanzien van de beheersing van knaagdierpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen.

Bedrijfsverklaring & Werwijze

VCA

De Groot Faunabeheersing is VCA gecertificeerd. VCA is een certificering die staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Dit is een vereiste voor veel bedrijven in diverse branches. Hiermee kunnen we mede aantonen dat we aan een aantal verplichtingen van de Arbo Wet voldoen. En u kunt er als opdrachtgever op vertrouwen dat er op een veilige manier gewerkt wordt.

VCA Certificaat

KPMB

De Groot Faunabeheersing werkt conform de principes en werkwijzen van het handboek “Beheersing van knaagdierpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen”, zoals opgesteld door KPMB en vastgesteld door Ctgb en IL&T. Deze werkwijze heeft als doel de risico’s die verband houden met het gebruik van biociden zoveel mogelijk te beperken. De Stichting KPMB (Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven) is schemabeheerder van IPM knaagdierbeheersing. De kwaliteit wordt gewaarborgd door onafhankelijke geaccrediteerde certificerende instanties.

Bekijk hier de laatste versie van IPM Knaagdierbeheersing

CPMV

CPMV is het Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing, Milieu en Volksgezondheid. Het instituut verzorgt de registratie van nascholing en examens

Theoriecertificaat Beheersing Plaagdieren en Houtaantastende organismen. Praktijkcertificaat Plaagdieren en Houtaantastende organismen.